Türkiye'ye Cenaze Nakli

Yurt dışında vefat eden Türkiye vatandaşlarının ait oldukları ülkelerine defnedilebilmeleri için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bunun için yurtdışı resmi dairelerinden gerekli belgelerin temini ve bağlı bulunulan ülke Konsolosluğu’ndan cenaze onayı almak gerekir. İlk olarak vefat eden Türk vatandaş için ölüm belgesi düzenlemesi gerekirken ölüm belgesi düzenlenmesi için de bazı hususlar bulunur.
Vefat etmiş olan Türk vatandaşın nerede ve neden vefat ettiği ölüm belgesini düzenleyecek olan kurum açısından oldukça önemli bir detaydır. Türk vatandaşının yabancı bir ülkede belli nedenler ile ölmesi halinde işleyiş farklılaşabiliyor. Örneğin hastanede vefat etmesi halinde ölüm belgesinin hastanede yer alan yetkili doktor tarafından düzenlenmesi gerekir.

Yurt Dışı Cenaze Nakil İşlemleri Nasıl Oluyor?

Yurtdışı cenaze nakil işlemleri için belirli prosedürler ve bu durum ile ilgili bazı belgeler icra edilmelidir. Yurtdışından ülkemize geçirilecek olan cenazeler konusunda cenaze nakil anlaşması ve bazı ulusal mevzuat hükümleri kapsamında işlemi yapılır. Türkiye Hudut ve sahiller sağlık Genel Müdürlüğü tarafından toplum sağlığı için risk olarak kabul edilen ülkelerin belirlemesi yapılır ve risksiz ülkeler listesinde yer alan ülkelerde cenaze nakil işlemi yürütülebilir.

Risksiz kabul edilen cenazeler Türkiye’ye giriş sırasında herhangi bir işlem gerçekleşmez ve bu cenazeler kargo olarak değerlendirilir. Yetkili olan Gümrük Müdürlüğü cenazenin Türkiye’ye geliş işlemini yürütür. Türkiye’ye Cenaze Nakli işlemlerinde ve risksiz olan ülkelerden gelecek olan ve bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş kişilerin defin işlemleri yetkili sağlık birimleri tarafından değerlendirmeye alınır. Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölen vatandaşların cenazeleri yetkili sağlık birimi tarafından onay verilmedikçe tabutu açılmaz ve defin işlemi gerçekleştirilemez.

Aynı şekilde riskli olarak kabul edilen ülkelerden Türkiye’ye gelen cenazelerin giriş işlemleri Türkiye Hudut ve sahiller sağlık Genel Müdürlüğü havalimanı Liman ve kara hudut kapılarında bulunan sağlık denetim merkezleri tarafından yürütülür. Sağlık denetim merkezi olmayan Türkiye kabul alanlarında ise yurt dışından getirilen cenaze faaliyetleri konusunda görevlendirilmesi yapılmış olan sağlık görevlileri görevi icra eder. Uluslararası defin şartlarına uygun olarak getirilen cenazeler Türkiye’ye giriş alanlarından yurtdışına gönderilirken sağlık işleminden geçirilmez

Almanya'dan Türkiye'ye Cenaze Gönderme

Türkiye tarafından bazı ülkelerden getirilen cenazeler için risksiz tanımı yapılır ve risksiz ülkelerin örneğin Almanya’dan Cenaze Gönderme işlemleri daha kolay tamamlanır. Bu kapsamda Almanya da Türkiye için risksiz ülkeler arasındadır. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze işlemleri ile ilgili hazırlanmış yönerge ile gerçekleştirilmesi gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

Almanya’dan getirilen cenazeler risksiz ülkeler listesinde yer aldığı için giriş noktalarında Mülki İdare amirlikleri tarafından geçiş işlemleri gerçekleştirilir. Diğer ülkelerden getirilen cenazeler konusunda ise halk sağlığı için değerlendirmeler yapılır. Almanya’dan getirilen cenazelere uluslararası giriş noktalarında sağlık konusunda herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Cenaze kargo olarak değerlendirilerek yurda giriş işlemleri başlatılır.

Ancak Almanya’dan getirilen cenazenin bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş kişiye ait olması sebebiyle cenazenin defnedileceği alan sağlık makamları tarafından değerlendirilerek gerekli kefil onayı alınmadan cenaze tabutu açılamaz.

Avrupa'da Cenaze Hizmetleri

Avrupa’da cenaze işlemleri Türkiye’ye göre farklılık gösterebiliyor. Vefatın hastane, ev ya da bakım evi gibi alanlarda gerçekleşmesi kapsamında ilk olarak ölüm tespit raporu alınarak işlemler başlatılıyor. Ancak dışarıda gerçekleşen trafik kazası ya da intihar gibi durumlar savcılık tarafından cenazenin incelenmesi amacıyla adli tıp Kurumu’na sevk edilir.

Şüpheli ölümler ile ilgili cenaze adli tıp Kurumu’na sevk edilir, sonrasında buradaki işlemlerin tamamlanması ile birlikte serbestlik belgesi verilir. Avrupa’da gerçekleştirilen cenaze işlemleri Almanya’da defin gerçekleştirilecekse defin izni alınıyor. Ancak başka bir ülkeye nakli gerçekleştirilecekse cenaze nakil belgesi temin edilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde ilgili kişi ya da kişilerin işlemler için vefat eden şahsın nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaportu, ölüm tespit raporu gibi belgeleri temin etmesi gerekir.

Aynı zamanda Avrupa’da vefat eden kişinin Türk vatandaşı olması Türk konsolosluklarına da gerekli belgelerin verilmesi ile ölüm durumunun bildirilmesi gerekiyor. Cenazenin ilgili resmi işlemlerinin bitmesi ardından İslami usullere göre yıkanıp kefenlenmesi yapılıyor. Sonrasında nakil için kullanılacak tabuta konularak en yakın camide cenaze namazı kılınır.

Defni işlemi olan Türk vatandaşlarının resmi işlemlerinin ve dini işlemlerinin bitmesi ile yakınındaki bir havaalanına gönderilerek defnedileceği ülkeye gönderimi gerçekleşir. Eğer cenaze Almanya’dan Türkiye’ye gönderilecekse gitmiş olduğu havaalanında cenaze yardımlaşma derneği tarafından anlaşmalı olarak çalışılan cenaze firması tarafından cenaze karşılanmakta ve bildirilen adrese teslimi yapılmaktadır.

Türkiye’de ve Almanya’da cenaze işlemleri için bazı farklılıklar bulunur. Eskiden iki ülke içinde daha fazla başvuru ve talep gerçekleştiriliyor olsa da son zamanlarda artık bu işlemler en aza indirilmiş oldu. Almanya’da defin işlemleri için mezarlık Müdürlüğü’nden randevu alınmalı ve belirlenen gün ve saatte defin işlemleri gerçekleştirilir. Almanya’da defin işlemleri bazı eyaletlerde farklılık göstermekle birlikte tabutla defin işlemi gerçekleştirilme farklılığı bulunuyor.

Türkiye’de ise cenaze defni sırasında cenaze yakınlarının kabre inmesi ve cenazeyi kıbleye çevirmesi imkânı bulunuyor. Ancak Almanya’da böyle bir işleyiş söz konusu olmamakla birlikte mezarı açma ve diğer işlemler görevliler tarafından gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda Almanya’da mezarlık kullanım süresi bulunurken Türkiye’de herhangi bir kullanım süresi ile ilgili kısıtlama yer almıyor. İki ülke arasında farklılıklar olmuş olsa da genellikle süreç herhangi bir engele takılmadan hızlı bir şekilde ilerletiliyor.

whatsapp